10km Gateløp

10 km Gateløp

Nyhet i Grep Grenlandsløpet er 10km gateløp. Start/mål er på Vestsiden skole og det er 10km gateløp på asfalt rundt Gunneklevfjorden v/Herøya. 

10km gateløp er ikke- og vil ikke bli kontrollmålt. Grep Grenlandsløpet er et lavterskel løpsarrangement uten fokus på kontrollmålte distanser. 

Vi løper ut fra Vestsiden skole og følger gang- og sykkelsti ned mot porselensfabrikken, og videre til høyre på Drangedalsvegen bort til Kulltangbrua. Vi løper så under veien og opp over Kulltangbrua og over på andre siden, herfra løper vi med klokken rundt Gunneklevfjorden. Det blir samme retur til må fra Kulltangbrua. 

Dette er en forholdsvis flat profil, men med litt stigning fra kulltangbrua opp mot rundkjøringen. Løypen blir ikke kontrollmålt og ligger på 9,6km ut fra GPX fil. Vi skal finne de siste 400m rundt for å ende opp på 10km. Mest sannsynlig starter vi med en runde rundt skolen før vi løpe ut på gang- og sykkelstien. 


Pris:
Kr. 399,- Premiering:
De tre beste kvinner og menn uansett klasse blir premiert.                                                                                                                                                                                                                                              

Gateløp 10km.gpx