10km Gateløp

Nyhet i Grep Grenlandsløpet er 10km gateløp. Start/mål er på Vestsiden skole og det er 10km gateløp på asfalt rundt Gunneklevfjorden v/Herøya. 

10km gateløp er ikke- og vil ikke bli kontrollmålt. Grep Grenlandsløpet er et lavterskel løpsarrangement uten fokus på kontrollmålte distanser. 

Mer detaljert beskrivelse, gpx fil og kart kommer, men til info så løper vi gang- og sykkelsti ned mot porselenfabrikken og Drangedalsvegen bort til Kulltangbrua. Vi løper så med klokken rundt Gunneklevfjorden. Det blir samme retur til må fra Kulltangbrua. 

Dette er en forholdsvis flat profil, men med litt stigning fra kulltangbrua opp mot rundkjøringen. 


Pris:
Kr. 399,- Premiering:
De tre beste kvinner og menn uansett klasse blir premiert. Takk til vår distansesponsor


                                                                                                                                                                                                                                             


Kart og profil

Kommer..Kommer.. 


GPX FIL 13KM:

Kommer..